Lojistik Reklam

Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; istihdam edeceği veya hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ile yaptığı sözleşmeyi veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bakanlığımızca, işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için e-devlet sistemi üzerinden bir TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı) adı altında bir bilgisayar programı hazırlanarak tarafların kullanıma açılmıştır.

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı; Sınava Başvuran Aday Sayısının Beklenenden Fazla Olması ve Bu Durumun Yeni Bir Organizasyon Gerektirmesinden Dolayı 2016 Yılına Ertelenmiştir.

Sınav Kesin Tarihi Ayrıca Duyurulacaktır.

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 03 Ekim 2015 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 09.10.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ gereğince, sınava yapılan itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen A kitapçığındaki 2 nci sorunun (B kitapçığında ise A kitapçığındaki soruya karşılık gelen 4 üncü soru) hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen soru iptal edilmiş(bu soruya doğru cevap verenlerin bu sorudan aldığı puan da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.

2. Diğer taraftan, cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

3- Kitapçık türünü işaretlemeyi unutanların cevap kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi talepleri ise, gerek sınav giriş belgesinde gerekse soru kitapçığında “kitapçık türünün işaretlenmesi konusunda gerekli uyarıların yapılması ve kitapçık türünü işaretlemeyenlerin sınavlarının geçersiz sayılacağı” hususu açıkça belirtildiğinden uygun bulunmamıştır.

4. Yukarıdaki durum çerçevesinde tekrar düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

Duyurulur.

03 Ekim 2015 Tarihinde Yapılan TMGD Sınavına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi