Lojistik Reklam

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası (TMGDS): 602 TL
TMGDS Yenileme Ücreti: 100 TL
TMGDS Zayi Ücreti (Yenileme Bedeli): Belge Ücreti %50

Belge ücretleri, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belge Ücretleri