Lojistik Reklam

LOGIMEX.TMGD.LOJİSTİK.DANIŞMANLIK.HİZMETLERİ-5

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri Referansları için Lütfen Tıklayınız.


TEHLİKELİ MADDELER LOJİSTİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLERİMİZ:

 • İşletmeler için “Güvenlik Planı” oluşturulması
 • SQAS Değerlendirmesi
 • Farklı Tehlikeli Madde Sevkiyatlarına uygun olarak “TREMCard” oluşturulması
 • İşletmeler için “Yıllık Rapor” oluşturulması
 • “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” Başvuruları ve Süreç Takibi
 • ADR’ ye uygun Prosedür yazımı ve Mevcut Prosedürlerin Revizasyonu.
 • Uluslararası Taşımalar için, ADR’ ye uygun “Yükleme Talimatı/Yükleme Notası/Konişmento Talimatı” oluşturulması.
 • “IMO Formu/Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu” Düzenlenmesi
 • Farklı Tehlikeli Maddelere Özgü “MSDS (GBF-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)” Hazırlanması
 • ADR Araç, Ambalaj ve Tank Sertifikalandırma 
 • “UN Onaylı Ambalaj” Satışı
 • “ADR Kiti” Satışı (ADR.ref.8.1.5′ e Uygun)
 • Tüm Modlarda “Levha, Etiket ve İşaret” Satışı
 • “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” Aracılık Hizmetleri
 • Uygulamalı “Yangın Eğitimi”
 • Uygulamalı “İlk Yardım Eğitimi”

TMGDK ve TMGD Hizmetleri
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Lojistik ve özel olarak Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda uzmanlığı tüm Türkiye’ de kabul gören LOGIMEX, üyelerine TMGD Saha-Uygulama eğitimleri konusunda da yardımcı oluyor.

Eğitim LOGIMEX’ in Avcılar ve Van Eğitim Merkezleri’ nde verilebilmektedir.

Eğitim Tarihleri:

02-03.Eylül.2017

Eğitmen: Dr. Ümit SEÇKİN (www.umitseckin.com)

Başvuru ve Bilgi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz.

TMGD Saha – Uygulama Eğitimi İçerik:

1. Gün:
Yasal Zorunluluklar, Tarafların (Gönderen, Yükleyen, Taşıyan, Boşaltan, Alıcı) Sorumlulukları ve TMGD Olanların Ulusal Mevzuatta Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?
Firmalarla Nasıl İletişim Kurulabilir?
Teklif Öncesi Firma Kapsamı Nasıl Belirlenir?
Firmanın Kapsamına Göre Teklif Mektubu İçeriği Nasıl Olmalıdır, Teklif Mektubu Nasıl Düzenlenir? (Teklif Mektubu Örneği Üzerinden)
TMGD-Firma Sözleşme Detaylarının Belirlenmesi Nasıl Gerçekleştirilir?
Sistem Üzerinden TMGD-Firma Anlaşma İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?
2. Gün:
Firma İle İlk Toplantı İçeriği Nasıl Oluşturulur ve Proje Planı Nasıl Yapılır?
Şirket İçerisindeki Mevcut Durumun Analizi ve Eksikliklerin Tesbiti Nasıl Yapılır?
Yıllık Çalışma Planının Hazırlanması Nasıl Gerçekleştirilir?
İSG-Çevre Birimi-TMGD İlişkisi Nasıl Yürütülür?
MSDS Belgelerinin İncelenmesi, İçeriği ve UN No’ larına Göre Danışmanlık Altyapısının Belirlenmesi
ADR Kapsamında İşletme İçerisinde Görev-Sorumluluk Şemasının Belirlenmesi Nasıl Gerçekleştirilir?
Firma Çalışanları İçin Farkındalık Eğitimi İçeriği Nasıl Oluşturulur?
Mevcut Durumun Takibi ve Kontrol Listelerinin Nasıl Oluşturulması Gerektiği?
Organizasyon şemasına Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgeler ve İçeriklerinin Neler Olduğu?
Raporlamaların Nasıl Yapılması Gerektiği? Günlük – Yıllık Raporlar ile Kaza Raporlarının Nasıl Düzenleneceği?
Güvenlik Planlarının ve Güvenlik Planlarına Uygun Olarak QDMS Dokümanlarının ADR’ ye Uygun Revizasyonu Nasıl Oluşturulur?
Dış Ticaret Yapan Firmalar için İhracat Dokümanları ADR’ ye Uygun Olarak Nasıl Hazırlanır?

TEHLİKELİ MADDELER LOJİSTİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLERİMİZ:

 • İşletmeler için “Güvenlik Planı” oluşturulması
 • SQAS Değerlendirmesi
 • Farklı Tehlikeli Madde Sevkiyatlarına uygun olarak “TREMCard” oluşturulması
 • İşletmeler için “Yıllık Rapor” oluşturulması
 • “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” Başvuruları ve Süreç Takibi
 • ADR’ ye uygun Prosedür yazımı ve Mevcut Prosedürlerin Revizasyonu.
 • Uluslararası Taşımalar için, ADR’ ye uygun “Yükleme Talimatı/Yükleme Notası/Konişmento Talimatı” oluşturulması.
 • “IMO Formu/Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu” Düzenlenmesi
 • Farklı Tehlikeli Maddelere Özgü “MSDS (GBF-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)” Hazırlanması
 • ADR Araç, Ambalaj ve Tank Sertifikalandırma 
 • “UN Onaylı Ambalaj” Satışı
 • “ADR Kiti” Satışı (ADR.ref.8.1.5′ e Uygun)
 • Tüm Modlarda “Levha, Etiket ve İşaret” Satışı
 • “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” Aracılık Hizmetleri
 • Uygulamalı “Yangın Eğitimi”
 • Uygulamalı “İlk Yardım Eğitimi”

TMGD Saha-Uygulama Eğitimi
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

24 Ekim 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı: 28801
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,
b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları,
c) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını,
ç) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) adına yapılan, ancak silahlı kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik,
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
c) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, yapmaları için işletmecilere yardımcı olmak için istihdam edilecek veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının niteliklerini, eğitimlerini ve belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Tebliğ,
a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve taşımacılık işiyle iştigal eden işletmecileri ve bu işletmeler
tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nı,
b) Kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu
kurum ve kuruluşlarını, c) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’larına yönelik eğitim verecek
Eğitim kuruluşları ile sınav yapacak kurum/kuruluşlarını, kapsar.

(2) Bu Tebliğ, a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler ile bu Tebliğ kapsamındaki diğer işlemleri,
c) ADR/RID Bölüm 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 deki tabloda taşıma kategorisi 0 olan ve Sınıf 7 radyoaktif madde taşımacılığı hariç), 1.7.1.4, 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan taşımaları,
ç) Esas ve tali görevleri tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması vb. olmayan, fakat bu faaliyetler ile nadiren iştigal eden işletmecileri,
d) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG istasyonlarını, kapsamaz.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği (Taslak)
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş