Lojistik Reklam

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2017 Yılı Sınav Takvimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için

2017 yılı içerisinde 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

LOGIMEX-2017-TMGD-SINAV-TAKVİMİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarının; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinde yapılması planlanmaktadır.


2017 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Tarihleri
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

ADR 2015 – 26 Aralık 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren ADR Hükümleri

Bölüm 2.2

2.2.52.1.17 Notta “Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, Bölüm 20’de ve Alt Başlık 28.4’te” ifadesini “Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, Bölüm 20’de ve Bölüm 25’teki E test serilerinde” şeklinde değiştirildi.

Bölüm 3.3

SP 529 Son cümle “Cıva klorür (kalomel) Sınıf 6.1 maddesidir (UN No. 2025).” şeklinde değiştirildi.

Bölüm 6.2
6.2.2.4 Tabloda son sütunda “üretim izni” ibaresini “İzin” ibaresi ile değiştirildi.

Bölüm 9.1

9.1.1.1 ilk cümlede “Ek 7’de”yi silindi.

Bölüm 9.2

9.2.4.7.1 Dipnot 4’ü şu şekilde değiştirildi:

“4 ECE Yönetmeliği No. 122 (M,N ve O kategorisi araçların ısıtma sistemlerine bağlı olarak onaylarıyla ilgili tek tip hükümler)

9.2.5 Dipnot 5’i şu şekilde değiştirin:

“5 ECE Yönetmelikleri No. 89 (Aşağıdakilerin tek tip onayıyla ilgili hükümler:

I. Maksimum hızlarının sınırlandırılması veya ayarlanabilir hız sınırlandırma özelliğine ilişkin araçların;

II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) veya ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD) kurulumuna ilişkin araçların;

III. Hız sınırlandırma cihazlarının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD).”


ADR 2015 – 26 Aralık 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren ADR Hükümleri
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; istihdam edeceği veya hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ile yaptığı sözleşmeyi veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bakanlığımızca, işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için e-devlet sistemi üzerinden bir TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı) adı altında bir bilgisayar programı hazırlanarak tarafların kullanıma açılmıştır.

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)


TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı; Sınava Başvuran Aday Sayısının Beklenenden Fazla Olması ve Bu Durumun Yeni Bir Organizasyon Gerektirmesinden Dolayı 2016 Yılına Ertelenmiştir.

Sınav Kesin Tarihi Ayrıca Duyurulacaktır.


6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Bilindiği üzere, 03 Ekim 2015 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 09.10.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ gereğince, sınava yapılan itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen A kitapçığındaki 2 nci sorunun (B kitapçığında ise A kitapçığındaki soruya karşılık gelen 4 üncü soru) hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen soru iptal edilmiş(bu soruya doğru cevap verenlerin bu sorudan aldığı puan da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.

2. Diğer taraftan, cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

3- Kitapçık türünü işaretlemeyi unutanların cevap kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi talepleri ise, gerek sınav giriş belgesinde gerekse soru kitapçığında “kitapçık türünün işaretlenmesi konusunda gerekli uyarıların yapılması ve kitapçık türünü işaretlemeyenlerin sınavlarının geçersiz sayılacağı” hususu açıkça belirtildiğinden uygun bulunmamıştır.

4. Yukarıdaki durum çerçevesinde tekrar düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

Duyurulur.


03 Ekim 2015 Tarihinde Yapılan TMGD Sınavına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

07.11.2015 tarihinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Sınavı yapılacaktır.

1- Sınava, sınav tarihinden önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarına girip TMGD Sertifikası alanlar ile TMGD olmaya hak kazananlar girebilecektir.

2- Sınava girecek olanların; ÖSYM tarafından en son yayımlanan “YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ” duyurusuna göre sınav tarihinden önce alınmış olan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

3- Sınav müracaatlarını kendi (e-devlet) şifreleri ile 12-26 Ekim 2015 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı altında bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) İşlemleri kısmından TMGD Sınav Başvuru/Güncelle hizmetinden (e hizmetinden) yapacaklardır. Başvuru yapanlar sınav ücreti olan 50 TL’yi Halkbankasına e-devlet ödemesi olarak T.C. Numaraları ile birlikte aynı tarihler içerisinde ödeyeceklerdir. Sınav ücretini ödemeyen sınava giremeyecektir.

4- Sınav ADR 2015 dokümanından yapılacak olup, sınavdan 80 puan ve üzeri alanlar TMDG Eğiticisi olmaya hak kazanacaklardır.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Sınavı Duyurusu
TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş