Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD Eğitimleri) - Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı tebliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma şartlarının düzenlendiği 12(c) maddesi gereğince, yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmaları gerekmektedir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitim Belgesi

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitim Belgesi

Yetkili Yangın Eğitim Belgeleri Nereden Alınabilir?

 

LOGIMEX, uygulama yangın eğitimleri ile sizlere bu konuda da yardımcı olmaktadır.

Yangın Söndürme Eğitim Belgesi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2017 Yılı Sınav Takvimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için

2017 yılı içerisinde 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

LOGIMEX-2017-TMGD-SINAV-TAKVİMİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarının; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinde yapılması planlanmaktadır.

2017 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Tarihleri

TMGD Sertifikasına Hak Kazanan Kursiyerlerimizin Sertifika Alma İşlemleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavından 70 puan ve üzeri alan kursiyerlerimizin TMGD sertifikasını alabilmeleri için istenilen evraklarla birlikte “T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü”‘ne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adres: GMK Bulvarı No:128/A Maltepe Çankaya/Ankara Türkiye Telefon: +90 312 203 20 00

TMGD Sertifikası Alabilmek için:

1. Dilekçe (EK Sertifika-Dilekcesi)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimlik Fotokopisi)
3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti
4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
5. Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimine Katıldığına Dair Alınan Belgenin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
6. Sertifika Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz (Halk Bankasından e-devlet ödemesi – Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KARAYOL SRC-ODY-ÜDY Hesabı)

Sertifikanız T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından adresinize posta yolu ile gönderilecektir.

TMGD Sertifikası Almak

ADR 2015 – 26 Aralık 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren ADR Hükümleri

Bölüm 2.2

2.2.52.1.17 Notta “Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, Bölüm 20’de ve Alt Başlık 28.4’te” ifadesini “Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, Bölüm 20’de ve Bölüm 25’teki E test serilerinde” şeklinde değiştirildi.

Bölüm 3.3

SP 529 Son cümle “Cıva klorür (kalomel) Sınıf 6.1 maddesidir (UN No. 2025).” şeklinde değiştirildi.

Bölüm 6.2
6.2.2.4 Tabloda son sütunda “üretim izni” ibaresini “İzin” ibaresi ile değiştirildi.

Bölüm 9.1

9.1.1.1 ilk cümlede “Ek 7’de”yi silindi.

Bölüm 9.2

9.2.4.7.1 Dipnot 4’ü şu şekilde değiştirildi:

“4 ECE Yönetmeliği No. 122 (M,N ve O kategorisi araçların ısıtma sistemlerine bağlı olarak onaylarıyla ilgili tek tip hükümler)

9.2.5 Dipnot 5’i şu şekilde değiştirin:

“5 ECE Yönetmelikleri No. 89 (Aşağıdakilerin tek tip onayıyla ilgili hükümler:

I. Maksimum hızlarının sınırlandırılması veya ayarlanabilir hız sınırlandırma özelliğine ilişkin araçların;

II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) veya ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD) kurulumuna ilişkin araçların;

III. Hız sınırlandırma cihazlarının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD).”

ADR 2015 – 26 Aralık 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren ADR Hükümleri

Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; istihdam edeceği veya hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ile yaptığı sözleşmeyi veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bakanlığımızca, işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için e-devlet sistemi üzerinden bir TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı) adı altında bir bilgisayar programı hazırlanarak tarafların kullanıma açılmıştır.

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı)

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı; Sınava Başvuran Aday Sayısının Beklenenden Fazla Olması ve Bu Durumun Yeni Bir Organizasyon Gerektirmesinden Dolayı 2016 Yılına Ertelenmiştir.

Sınav Kesin Tarihi Ayrıca Duyurulacaktır.

6 Aralık 2015 Tarihinde Yapılması Planlanan TMGD Sınavı Hakkında Duyuru