Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sıkça Sorular Sorular

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

– Şu an için herhangi bir üniversitenin 4 yıllık Mühendislik ya da Fen Fakültesi bölümünü tamamlayan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir.

– TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?

– Üniversitelerin lisans bölümlerinden ( Mühendislik ya da Fen Fakültesi )mezun olmak,

– Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

– Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

– TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Aldım. Nasıl Eğitim Alabilirim?

– Lisans veya Lisansüstü eğitimi almış kişiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi (YÖK) tarafından denklik almaları gerekir. Denklik alındığı takdirde eğitime katılabilirler.

Nasıl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilirim?

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi alan eğitim merkezlerinden 64 saat eğitim alarak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavına katılarak TMGD olabilirsiniz.

TMGD Eğitimlerini Nereden Alabilirim?

– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilen kurumlardan bu eğitimleri alabilirsiniz. LOGIMEX Lojistik Akademi Eğitim Kurumumuz bu konuda eğitimler vermeye yetkilendirilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

– TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerine Devam Zorunluluğu Var mıdır?

– Eğitimde devam zorunludur.

ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Süresi Ne Kadardır?

– ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları

– Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden ilan edilir.

– Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

– TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Müraacatı

– Sınav müracaatının yapılabilmesi için 64 saatlik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

– Sınav başvurunuz, başvuruların başlamasıyla birlikte eğitim aldığınız eğitim merkezi tarafından yapılmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Yerleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarının; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinde yapılması planlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında Başarısız Olanların Durumu

– TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

– Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

– Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Başvuru Ücreti

– Sınav ücreti 60 TL’dir. Sınav ücreti, sınav başvurusu yapıldıktan sonra sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk Bankasına yatırılacaktır. (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KARAYOLU SRC-ODY-ÜDY-TMGD Hesabı)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına İlişkin Genel Şartlar Nelerdir?

– TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

– Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

– Sınav, test usulü yapılmaktadır.

TMGD Olabilmek İçin Kaç Puan Almak Gerekmektedir?

– Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. (40 Soru/28 Doğru)

Kaç Kere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına Girebilirim?

– Kurs aldıktan sonra ilk sınav dönemini takiben 4 sınava girebilirsiniz.

TMGD Sınav Giriş Belgesini Nereden Alabilirim?

– Adaylar, sınav giriş belgelerini www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya eğitim aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava giriş belgelerini temin edebilirler.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

– Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde idarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı eğitim kurumlarınızdan veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

Hangi İşletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmalıdır?

– 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerde,

– ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde, bir veya birden fazla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

TMGD Sertifikasının Geçerliliği ve Yenilenmesi

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifika sahibi sertifikanın geçerlilik süresi bitmeden son yılda sınava girip sınavı geçmesi halinde sertifikasının süresini 5 (beş) yıl uzatabilir.

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

TMGD Sertifika Ücreti

–  Sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 602 TL. ücreti de Halk Bankasına yatıracaklardır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)

– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

– 2016 yılı içerisinde TMFB alacaklar işletmeler için belge ücreti 602 TL’dir.

Sürekli Güncelleniyor…

TMGD Sıkça Sorulan Sorular