Lojistik Reklam

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

TMGD/DGSA: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı/Dangerous Goods Safety Advisor

TMGD: UDH Bakanlığı tarafından yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavında başarılı olarak sertifika alan kişi.

UDH: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

TMKT: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

KUGM: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)

IATA-DGR: IATA tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Kuralları (Dangerous Goods Regulations)

IMDG-CODE: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu – Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Kuralları (International Maritime Dangerous Goods Code)

SEÇ-G: Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik

RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge